Tilleggsretter til buffet

Disse rettene kan bestilles som tillegg til våre buffeter.

Priser er oppgitt per person.

Minstebestilling 10 pax.